SPOŁECZNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

CENTRALNY KATALOG

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA WŁASNYMI ZBIORAMI

OPROGRAMOWANIE DLA BIBLIOTEK

OPROGRAMOWANIE DLA WYDAWCÓW I KSIĘGARZY
Portal w.bibliotece.pl jest ogólnodostępnym serwisem skierowanym do wszystkich użytkowników Internetu, zainteresowanych wymianą informacji na temat książek, regionaliów, zbiorów multimedialnych i innych, gromadzonych w bibliotekach i zasobach prywatnych. Portal działa na wielu płaszczyznach przeznaczonych dla różnych grup użytkowników.

Celem portalu w.bibliotece.pl jest promocja czytelnictwa oraz stworzenie społeczności skupionej wokół działalności bibliotek.

SPOŁECZNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

Społeczność użytkowników portalu w.biblotece.pl tworzą osoby i instytucje zainteresowane informacjami dotyczącymi zbieranych materiałów (książek, muzyki, filmów, audiobooków i in.). Użytkownicy mogą wymieniać informacje poprzez forum dyskusyjne, które może być rozwijane w wielu niezależnych wątkach. Każdy użytkownik portalu może prowadzić dziennik (blog), poprzez który publikuje tworzone przez siebie informacje. Użytkownicy zainteresowani wspólnymi tematami mogą łączyć się w grupy i prowadzić odrębne blogi.

Portal wyróżnia trzy grupy funkcjonalności, ze względu na potrzeby zarejestrowanych użytkowników do jakich są kierowane - są to: Czytelnicy, Biblioteki i Wydawcy.

CENTRALNY KATALOG

Podstawę działania portalu w.bibliotece.pl stanowi Katalog Centralny zbiorów. Powstaje on automatycznie z opisów katalogowych wielu polskich bibliotek publicznych i naukowych uczestniczących w portalu. Katalog Centralny umożliwia inteligentne wyszukiwanie opisów materiałów, wykorzystujące wszystkie ich atrybuty (tytuł, autor, temat, rok wydania, język, rodzaj materiału i in.). Dzięki podpowiedziom proponowanym przez system, proces wyszukiwania umożliwia stopniowe filtrowanie rezultatów. Jednym z celów wyszukiwania jest otrzymanie informacji o lokalizacji materiału w zbiorach konkretnej instytucji lub osoby. Centralny katalog jest wzbogacany o treści dodane przez użytkowników portalu (recenzje, oceny, opinie, rekomendacje).

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA WŁASNYMI ZBIORAMI

Założenie Konta Czytelnika w portalu w.bibliotece.pl umożliwia zbudowanie kolekcji prywatnych zbiorów, zarządzanie tymi zbiorami oraz prezentowanie informacji o zbiorach poprzez Internet w atrakcyjnej szacie graficznej, z dynamicznym, intuicyjnym interfejsem. Tworzenie własnej kolekcji polega przede wszystkim na odnalezieniu gotowych opisów w Katalogu Centralnym. Do wykorzystania są setki tysięcy profesjonalnie opracowanych opisów (książek, płyt itp.), które można indywidualnie uzupełniać własnymi opiniami, recenzjami lub tagami. Wiele opisów wzbogaconych jest fotografiami okładek lub skanami spisów treści. Wszystkie nowo wprowadzone do portalu opisy są weryfikowane przez profesjonalistów, od wielu lat zajmujących się katalogowaniem w znormalizowanym formacie MARC21.

OPROGRAMOWANIE DLA BIBLIOTEK

Biblioteki dotychczas nieskomputeryzowane lub zainteresowane wymianą systemu bibliotecznego na bardziej nowoczesny mogą skorzystać z usługi dostępu do Systemu Zarządzania Biblioteką w.bibliotece.pl dostępnego on-line z portalu. Usługa umożliwia korzystanie on-line z aplikacji wspomagających bibliotekę w procesach gromadzenia, katalogowania i wypożyczania zbiorów bibliotecznych oraz obsługi czytelników i wyszukiwania informacji bibliograficznych. Pobranie z portalu oprogramowania klienta zapewnia współpracę systemu bibliotecznego ze specjalistycznymi urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak: drukarki kodów kreskowych, drukarki paragonowe, kasy fiskalne, urządzenia RFID, itp.

Usługi oferowane są w dwóch pakietach:

● KATALOGOWANIE
     zawiera aplikacje:
   - Katalogowanie zbiorów bibliotecznych w formacie MARC21
   - Pobieranie danych bibliograficznych z innych katalogów dostępnych w Internecie
   - Import danych bibliograficznych z plików
   - Obsługa inwentarzy i rejestrów ubytków

● KATALOGOWANIE + UDOSTĘPNIANIE
     zawiera aplikacje oferowane w pakiecie KATALOGOWANIE oraz aplikacje:
   - Prowadzenie rejestru czytelników
   - Obsługa procesu wypożyczania i zwrotów
   - Generowanie statystyk pracy wypożyczalni
   - Obsługa wypożyczeń międzybibliotecznych
   - Obsługa zamawiania i rezerwowania
   - Kontrola zbiorów (skontrum)

System w.bibliotece.pl zapewnia:
- możliwość opracowania rozmaitych materiałów bibliotecznych, tworzenie i pobieranie opisów bibliograficznych dla książek, czasopism, zbiorów specjalnych (mapy, zbiory muzyczne), multimediów (audiobooki, muzyka, filmy)
- zgodność aplikacji z międzynarodowymi standardami bibliotekarskimi
- prezentację katalogu on-line
- intuicyjną i wygodną obsługę
- wsparcie merytoryczne

Dodatkowe korzyści dla bibliotek i czytelników:
- automatyczna integracja z katalogiem centralnym portalu w.bibliotece.pl umożliwiająca lokalnej społeczności znalezienie informacji na temat poszukiwanych zbiorów oraz oferowanych form pracy biblioteki
- interaktywne formy komunikacji z czytelnikami i pracownikami innych bibliotek, możliwość zapraszania nowych czytelników i ich przyjaciół do biblioteki
- profesjonalnie opracowany Katalog Centralny umożliwiający zaimportowanie opisów katalogowych w formacie MARC21;
  poprawność opisów katalogowych jest na bieżąco weryfikowana przez administratora merytorycznego

OPROGRAMOWANIE DLA WYDAWCÓW I KSIĘGARZY

Wydawcy mogą umieszczać w Katalogi Centralnym informacje o nowo wydanych materiałach, a księgarze o promujących je wydarzeniach. Opisy materiałów mogą być wprowadzone „ręcznie” lub bezpośrednio z bazy wydawcy poprzez oprogramowanie pobrane z portalu.

słuchaj - spot radiowy

zobacz - film reklamowy

    pobierz - ulotka informacyjna 1

    pobierz - ulotka informacyjna 2